Andrej sa pýta: Predajca uz nema predajnu a servis nevybavil reklamaciu do 30tich dni.

Komu mam adresovat odstupenie od kupnej zmluvy, ak predajca prevadzkoval znackovu predajnu Samsung, predajca uz nema predajnu a autorizovany servis nevybavil reklamaciu do 30tich dni?
SP
Spotrebiteľská Poradňasc | ✆ 0696850850 Bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo spotrebiteľom

Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Predávajúci o tom zároveň písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi. V prípade, ak ste reklamáciu uplatnili priamo v záručnom servise a ten ju nevybavil v zákonom stanovenej lehote uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy u toho, kto sa porušenia zákona dopustil a teda, v autorizovanom servise.

Pomohla vám naša odpoveď?