Anikó sa pýta: Ako mám riešiť reklamáciu,keď nechcú uznať tretiu reklamáciu aj keď som sa odvolala ,napriek tomu neuznali moju reklamáci.

Zakúpila som si v Orange pánske hodinky v hodnote 398€ v 2 ročnej záruke som ich reklamovala 7 krát s toho mi uznali 2 reklamácie a hodinky sú vadné.Aj technik tvrdil do telefónu,že uznáva vadu hodiniek,ale vždy pošlú hodinky späť s odpoveďou,že sa vada neprejavila a reklamáciu zamietnú.
SP
Spotrebiteľská Poradňasc | ✆ 0696850850 Bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo spotrebiteľom

Dôležité je poznať dôvody prečo 5 z celkovo 7 reklamácií bolo zamietnutých predávajúcim. Predávajúci každú odmietnutú reklamáciu uplatnenú do 12 mesiacov od zakúpenia tovaru smi odmietnuť iba na základe odborného posúdenia, ktoré musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti. V prípade, ak vám neboli tieto odborné posúdenia doručované by vám vznikalo právo na odstúpenie od zmluvy. S Vašim problémom sa vám však odporúčame obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorých zoznam nájdete na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

Pomohla vám naša odpoveď?