placeHlavná 23 [mapa]

location_cityorientačný bod: Advokátska kancelária Bánoš & Košúthová

scheduleRezervujte si termín osobnej konzultácie vopred

phone_missedNerušené pracovisko
forward_30Max. 60" dĺžka konzultácií
pregnant_womanTehotné ženy majú prednosť
signal_wifi_4_bar_lockPripojenie na internet
local_printshopTlač
scannerSkenovanie
sim_cardElektronický podpis
ac_unitKlimatizovná kancelária
credit_cardGooglePay & platby kartou
local_drinkPitný režim v letných mesiacoch
local_parkingVerejné parkovisko môže byť spoplatnené

Rezervujte si termín osobnej konzultácie

Pole je vyplnené správne
Uveďte krstné meno!
Pole je vyplnené správne
Uveďte svoje priezvisko!
Pole je vyplnené správne
Uveďte adresu svojho trvalého pobytu
Pole je vyplnené správne
Vyberte obec v ktorej máte trvalý pobyt
@
Email je správne uvedený
Uveďte svoju emailovú adresu, aby sme s vami mohli komunikovať.
+421
Zdá sa, že je všetko v poriadku
V prípade, ak to bude nevyhnutné budeme vás kontaktovať telefonicky. Preto prosíme uveďte svoje mobilné číslo.

Spotrebiteľská Poradňasc so sídlom Andyho Warhola 33, 068 01 Medzilaborce, IČO: 424 099 93 je prevádzkovateľom webovej stránky, poskytovateľom služby a správcom informačnej databázy. Technickym zabezpečovateľom on-line služieb je Spotrebiteľ n.o.

Poradenstvo poskytujeme iba občanom, ktorí sú v zmysle §52 Občianskeho zákonníka "spotrebiteľmi"; osobne počas konzultačných hodín kancelárie v rozsahu nevyhnutnom pre poskytnutie jednorazového poradenstva.

Od spotrebiteľa, ktorí sa chce osobne poradiť očakávame, že si na konzultáciu pripraví všetky listinné podklady a dokumenty, ktoré súvisia s osobnou konzultáciou. Bez potrebných dokumentov vám poskytneme výhradne základné poradenstvo, alebo si s vami dohodneme spôsob ich doručenia alebo si s vami dohodneme konzultáciu v inom termíne.

Po indiviuálnom posúdení problému a oprávnených nárokov spotrebiteľa, môžu byť v kancelárií ponúknuté alebo sprostredkované aj iné služby Spotrebiteľského Centra a/alebo môže byť spotrebiteľ odporúčaný na advokáta, notára, mediátora alebo subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Odoslaním rezervácie termínu osobnej konzultácie súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov po dobu 18 mesiacov odo dňa uskutočnenia rezervácie a taktiež súhlasíte s podmienkami poskytovania všeobecne prospešnej služby.