Andrea sa pýta: Problémy s pôžičkou od firmy Port systém a ako ďalej postupovať

Ako postupovať pokiaľ firma Port systém ktorá je iba sprostredkovateľom pôžičiek. nakoľko má zmluvy s investormi a tí poskytujú peniaze. vymáha peniaze navyše aj keď istina už bola zaplatená. Nie síce v termíne ale bola zaplatená. Posielala som si posúdenie zmluvy o pôžičke na MSSR. kdemi odpísali. že mi nemôžu poradiť. lebo v tomto prípade nejde o klasickú spotrebiteľskú zmluvu ale je to len zmluva s investormi. Požičala som si 100 eur. na účet mi poslali len 70 eur. a to už je neprijateľná zmluvná podmienka. ale len pokiaľ sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu. Vrátila som im 72 eur a navyše žiadajú ešte zhruba 70 eur. čo mi prijde ako úžera.
SP
Spotrebiteľská Poradňasc | ✆ 0696850850 Bezplatné právne, neziskové finančné, dlhové a energetické poradenstvo spotrebiteľom

Vzhľadom nato. že nepoznáme detaily vašej zmluvy nie je možné sa vyjadriť ku konkrétnej veci. preto vám zasielame všeobecné stanovisko. Zmluvné vzťah medzi fyzickými osobami a inými fyzickými osobami ponukajúcimi krátkodobé peňažné pôžičky nemožno považovať za spotrebiteľský zmluvný vzťah. Tzv. peer-to-peer pôžičky nespadajú do zákonnej pôsobnosti zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch preto nie je možné na daný zmluvný vzťah uplatňovať žiadne zákonné ustanovenia týkajúce sa ochrany spotrebiteľa. V tomto vzťahu totiž nie ste spotrebiteľom. Na základe uvedeného preto aj Vám odporúčame zaplatiť zmluvne dohodnutú odplatu. ktorú si môžete jednoducho vypočítať na webovej stránke spoločnosti a taktiež bude určite uvedená aj v samotnej zmluve. Ďalšie odplaty. poplatky či iné sankcie sú a/alebo môžu byť predmetom právnej polemiky faktický stav je však taký. že v prípade ak ste si požičala 100 eur. je istinou úveru 100 eur. nie 70 eur ktoré vám boli pripísané na účet. Ako je vyššie uvedené žiadne ustanovenia legislatívy na ochranu spotrebiteľa pri takomto type zmlúv nemôžete uplatňovať. ani sa dožadovať ochrany pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami.

Pomohla vám naša odpoveď?