Valéria sa pýta: Odvolanie voči neuznanej reklamácii

Dňa 10.02.2019 sme v obchode Merkury Market Košice reklamovali dodanie poškodených dverí a to konkrétne viditeľné poškodenie pántov. Tovar sme prevzali v originálnom balení zabalený vo fólii po obvode chránený polystyrénovou výstužou. Tovar nebolo možné skontrolovať v predajni. nakoľko sme ho museli prepravovať do 60 km vzdialenosti a v objednávke bolo viac zárubní a dverí. Pri kontrole a rozbalení tovaru v predajni by mohlo dôjsť k poškodeniu počas prepravy. Hneď po prevoze sme v dome rozbalili uvedený tovar a v jednom prípade boli dvere poškodené. Hneď sme sa obrátili s reklamáciou na predajcu. kde spísali reklamáciu. Dňa 8.3.2019 nám prišla zamietavá odpoveď - reklamácia neuznaná. Potrebujem poradiť ako sa odvolať. nie je predsa možné aby predávali poškodený tovar a zákazník sa nemá ako brániť. Ďakujem za odpoveď
SP
Spotrebiteľská Poradňasc | ✆ 0696850850 Bezplatné právne, neziskové finančné, dlhové a energetické poradenstvo spotrebiteľom

Predavajúci môže zamietnúť reklamáciu len na základe odborného posúdenia. v ktorom udáva dôvod na základe ktorého reklamáciu zamietol. Je preto dôležité disponovať týmto odborným posúdením. aby ste vedeli dôvod prečo zamietol.

Pomohla vám naša odpoveď?