Janka sa pýta: Ako splatiť pôžičku od POHOTOVOSTI, dlh sa núnosne zvyšuje

27.12.2013 si môj manžel zobral pôžičku zo spoločnosti POHOTOVOSŤ. Zobral 800 €, 8 splátkami po 172 € mal splatiť spolu 1376 €. Pravdepodobne nesplácal, v apríli a máji prišla výzva na zaplatenie stále tých 1376 €. Manžel to ignoroval. (Nechcem rozoberať náš vzťah v tej dobe, píšem vecne ako to bolo, o úvere som sa dozvedela až v roku 2017). V októbri 2014 prišiel pokus o zmier od Advocate s.r.o., že má do 7 dní zaplatiť už sumu 2198 €, pretože to dajú exekútorovi, prípadne ak nezaplatí, bude tam zmenkový úrok 0,25% a zákonný úrok 6% p.a. Manžel zaplatil 200€ v decembri 2014. Potom nič, nemám vedomosť o tom, aby niečo dostal, či niečo zaplatil . V júni 2017 mu volali, že dlží sumu 3890 €. Prišli šeky na sumu 100 € mesačne s tým, že zaplatíme 1700 € a nebudú sa nám zvyšovať úroky. Vtedy som sa o úvere dozvedela a začali sme platiť. Teraz už volala pani z POHOTOVOSTI manželovi, že dlžná suma je už 7860 €, že keď do 17. mája 2019 nezaplatí 448 € istinu, a nedohodne sa na ďalších splátkach po 150 € mesačne, tak ho dáva exekútorovi. Prípadne dlh narastie až na 12 000€. Manžel žiadal pani, aby mu zaslala rozpis koľko už zaplatil a koľko má splatiť, lebo všetko je to len telefonicky, že na základe čoho má vlastne platiť...tak to už pani nemôže, že musí manžel zaslať na centrálu žiadosť. Podotýkam, že bola veľmi nepríjemná, so mnou nechcela hovoriť a môj tichý manžel nemal na to, aby jej nejako protirečil a vlastne čokoľvek dohodol, čo nebolo podľa nej. Tak idem písať žiadosť na centrálu, ale aj tak Vás prosím o radu, ako to máme riešiť. Už neviem, či by nebolo lepšie mať exekúciu, lebo toto je nekonečný príbeh. Ja si uvedomujem, že manžel zo začiatku platby ignoroval atď, ale keď sme sa už v 2017 dohodli a platili, nechápem, prečo sa suma zase zdvihla. A to len tak na základe telefonátu. Ďakujem vopred. Tkáčová
SP
Spotrebiteľská Poradňasc | ✆ 0696850850 Bezplatné právne, neziskové finančné, dlhové a energetické poradenstvo spotrebiteľom

Dobrý deň, v uvedených intenciách ide o klasický postup spol. Pohotovosť, ktorá sa svojimi nekončiacimi telefonátmi a drzou komunikáciu snažia v dlžníkoch vyvolať pocit protiprávneho konania na ich strane. Pravdou ostáva, že úvery poskytnuté týmto veriteľom sa zo zákona všetky považujú za bezodplatné, preto im na zaplatenie úrokov a poplatkov nevznikol nárok. Z uvedeného dôvodím, že ste nesplatili ani poskytnutú istinu 800,- €, pričom každému treba dať čo mu patrí. Zároveň platí, že práva patria bdelým, a nárok z tohto úverového vzťahu je premlčaný minimálne od septembra 2017. To znamená, že ak vznesiete proti ich nároku námietku premlčania, súd ich prípadnej žalobe nevyhovie. Strážte si prichádzajúcu poštu a dávajte si pozor na zásielky buď zo súdu alebo rozhodcovského súdu, na ktoré treba reagovať. Že je dlh z pôvodnej sumy 1 376,- € teraz 12 000,- € je natoľko absurdné, že logika veci dáva odpoveď na otázku, kto v tomto vzťahu koná protiprávne.

Pomohla vám naša odpoveď?