Peter sa pýta: nevratenie zalohy k Zmluve o dielo od pravdepodobne podvodnickej firmy

Dobry den, dna 05.12.2020 sme sa na Vas obratili s nasledovnou prosbou o informaciu: "Opis problému: Dobry den, podpisali sme Zmluvu o dielo na zasklenie balkona s firmou Balkona.eu a zaplatili v zmysle zmluvy 800 EUR zalohu. Termin na zameranie mal byt v tyzdni 30.11.-04.12.2020. Zial nikto nevolal ani nebral telefon ani na jednom z telefonnych cisel uvedenych na stranke firmy. Nasledne sme napisali pisomne odstupenie od zmluvy a medzicasom nas dnes kontaktoval pan z firmy Balkona. Po nasej informacii, ze odstupujeme od zmluvy reagoval neprijemne a vyhrazal sa, ze nas to draho vyjde, ze oni nam poslu fakturu za nakupene diely a prace za 1200 EUR (pricom stale nebol dohodnuty termin na zameranie). Mam otazku, ako by som mal dalej postupovat. Pochybujem ze zhotovitel nakupil uvedene diely za 1200 EUR, ale s isototou to povedat nemozno.. a koniec koncov by si mozno vedel spatne navyrabat nejake doklady, na zaklade ktorych by to chcel potvrdit. Zvazujem trestne oznamenie, pretoze medzicasom som si uz zistil, ze firma je s najvacsou pravdepodobnostou podvodna. Neviem ako mam postupovat, pripadne co v pripade, ak vyrobi spominanu fakturu za 1200 EUR. Dakujem. S uctou Peter Keckes" Rovnako dna 05.12.2020 sme zaslali firme Balkona.eu pisomne odstupenie od zmluvy o dielo, vzhladom na nedodrzanie podmienok, o.i. nedorucenie zalohovej faktury v lehote zo zmluvy - odstupenie podla dorucenky bolo firmou prijate dna 11.12.2020. Firma Balkona.eu odoslala dna 18.12.2020 mailom odpoved, ze nesuhlasia s odstupenim od zmluvy a odmietaju vratit poskytnutu zalohu. Obraciam sa preto na Vas s prosbou o pomoc a radu, ako nasledne mame postupovat, pretoze podla mojho nazoru nesuhlas firmy s riadnym odstupenim od zmluvy nie je vobec relevantny a nemal by ovplyvnit vratenie zalohy. Je potrebne v prvom kroku podat trestne oznamenie? Dakujem vopred za radu a zelam prijemne sviatky. S uctou Peter Keckes Znenie odstupenia od zmluvy zaslane firme Balkona dna 05.12.2020 v plnom zneni:"V súlade s §642 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 žiadam o ODSTÚPENIE od zmluvy o dielo č. 26520 uzatvorenej dňa 24.11.2020 medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Dňa 24.11.2020 bola s podpisom zmluvy o dielo uhradená záloha v sume 800€ na účet zhotoviteľa (SK54 0900 0000 0051 4628 2912, VS 26520). Do dnešného dňa neboli vykonané práce súvisiace so zasklením lodžie: zameranie, zhotovenie, zhotoviteľ nekomunikuje, t.j. nereaguje na písomnú výzvu (mail, messenger, sms, ani uvedené mobilné telefónne číslo nedvíha), pričom bol ku dňu podpisu Zmluvy dielo dohodnutý termín na zameranie od 30.11.-5.12.2020 a vzniká prekážka na strane Zhotoviteľa. Keďže do dňa 05.12.2020 nevznikli zhotoviteľovi žiadne preukázateľné náklady na práce už vykonané, ako je uvedené v čl. 8. Zmluvy o dielo a taktiež nebolo zo strany zhotoviteľa dielo zamerané, a taktiež v zmysle čl. 2.1 Zmluvy o dielo č. 26520 nebola vystavená a doručená zálohová faktúra k uhradenej zálohe (do siedmich dní odo dňa uhradenia zálohy – bola uhradená dňa 24.11.2020), žiadam vrátiť zálohu v plnej výške na účet SK82 1100 0000 0029 3219 8351 v lehote 7 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Dokument sa doručuje doporučene poštou a elektronicky. V Pezinku, dňa 5.12.2020 S pozdravom Lucia Kečkéšová " P.S. k mojej povodnej ziadosti ste dna 07.12.2020 zaslali nasledovnu odpoved:"Na vašu otázku zasielame následovnú odpoveď:Vychádzajúc zo skutočností , ktoré ste uviedli vyššie, predpokladám, že ste ako objednávateľ fyzickou osobou (spotrebiteľom) a druhá strana - zhotoviteľ je ako firma profesionálny dodávateľ. Ak máte medzi sebou zmluvu o dielo, tak táto sa spravuje režimom zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka. Okrem toho sa na Vás vzťahujú aj iné predpisy, najmä predpisy o ochrane spotrebiteľa. Nepotrebujete súhlas zhotoviteľa na to, aby ste od zmluvy odstúpili, keďže ide o Vaše oprávnenie. Podľa ust. § 642 ods. 1 Obč. zákonníka platí : "Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady." V zmysle uvedeného zák. ustanovenia je potrebné písomne dopor. listom odstúpiť od zmluvy, čo ste už urobili. Neviem posúdiť, či v odstúpení ste uviedli, aby vo veci Vašej objednávky zhotoviteľ neobjednával žiaden materiál na zhotovenie diela ani nevykonával žiadne úkony. Ak následne nedôjde k vráteniu zálohy, upozornite zhotoviteľa na možnosť vymáhania nevrátenej zálohy cestou súdu, čím by mu vznikli náklady spojené so súdnym konaním."
SP
Spotrebiteľská Poradňasc | ✆ 0696850850 Bezplatné právne, neziskové finančné, dlhové a energetické poradenstvo spotrebiteľom

Dobrý deň, aj na základe predchádzajúcej odpovede, ktorú som Vám zaslala, podľa toho, čo uvádzate, za daných okolností máte v zásade ešte dve možnosti. Jednak si môžete vymáhať Vaše nároky podaním žaloby na súde a druhá možnosť je podať trestné oznámenie. Pri danom type konania sa totiž dá uvažovať nad podozrením zo spáchania trestného činu podvodu alebo sprenevery. Do úvahy prichádza aj podanie podnetu na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Pomohla vám naša odpoveď?