Martin sa pýta: Lunzo.sk - odstúpenie od zmluvy

Zdravím, moja matka urobila objednávku v tomto e-shope a mne sa na to podarilo prísť až keď objednávku potvrdila, ale ešte nezaplatila žiadne peniaze. Chcem sa spýtať či je v tomto bode ešte možné odstúpiť od zmluvy bez nutnosti zaplatiť danú sumu, nakoľko ich obchodné podmienky v bode 5.2 uvádzajú, že to nie je možné. Domnievam sa ale, že toto tvrdenie nemá oporu v občianskom zákonníku ako v SR, tak i v ČR, kde je obchod registrovaný. Ako má teda postupovať?
SP
Spotrebiteľská Poradňasc | ✆ 0696850850 Bezplatné právne, neziskové finančné, dlhové a energetické poradenstvo spotrebiteľom

Na Vašu otázku uvádzame nasledovné: V prvom rade je potrebné poznamenať, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s predávajúcim iba v prípade, ak bola zmluva uzatvorená na diaľku. Ide o zmluvu, ktorá bola dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa. Najčastejším prostriedkom, ktorým dochádza k uzatvoreniu zmluvy na diaľku, je internet, elektronická pošta, telefón fax alebo ponukový kalendár. V prípade, že spotrebiteľ uzatvorí zmluvu /objednávku/ na diaľku, môže od nej odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľ od takejto zmluvy môže odstúpiť do 14 dní od kedy si prevzal tovar, resp. uzatvoril zmluvu o poskytnutí určitej služby. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy /storno objednávky/ bez udania dôvodu v listinnej podobe. Postačuje aj akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa o jeho vôli odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže na odstúpenie využiť aj formulár, ktorý musí mať predávajúci k dispozícii pre svojich zákazníkov na webovom sídle. Odstúpenie od zmluvy má za následok to, že sa zmluva ruší. Vytvára sa stav, ako keby ani nedošlo k uzatvoreniu zmluvy. Zmluvné strany sú si povinné vrátiť to, čo dostali.

Pomohla vám naša odpoveď?