Marek sa pýta: Nedostupný náhradný diel

Dobrý deň, mám spotrebič sodastream, ktorý bol zakúpený pred cca 4 rokmi, aktuálne nefunguje. Keďže je po záruke, bol servisovaný ako platená oprava v autorizovanom servisnom stredisku Fast Plus. Zo servisu prišlo vyjadrenie, že výrobok nie je možné opraviť pre nedostupnosť náhradného dielu. Mám v tomto prípade nejaké možnosti, ako sa dostať k opravenému výrobku resp k vráteniu peňazí ? Je možné, že výrobok po tak krátkom čase od zakúpenia nie je možné opraviť ? Nie je nejaké nariadenie, aby boli náhradné diely na spotrebiče dostupné nejakú dobu ? Mám v podstate nový spotrebič, ktorý musím vyhodiť. Ďakujem
SP
Spotrebiteľská Poradňasc | ✆ 0696850850 Bezplatné právne, neziskové finančné, dlhové a energetické poradenstvo spotrebiteľom

K Vašej otázke uvádzame nasledovné: Za kvalitu predávaných výrobkov voči spotrebiteľovi právne zodpovedá predávajúci. Zodpovednosť predávajúceho je objektívna, čo znamená, že predávajúci sa nemôže počas trvania záručnej doby tejto svojej zodpovednosti nijako zbaviť. Záruka na predaný výrobok je zákonom vymedzená lehota, počas ktorej je predávajúci zodpovedný za vady, ktoré sa vyskytnú na predanom výrobku. Žiaľ, ako ste už uviedli vo svojom dopyte, na Vami zakúpený výrobok sa už nevzťahuje záručná doba. Čiže vrátenie peňazí neprichádza do úvahy. Ešte by bolo vhodné informovať sa, kedy a či vôbec bude dispozícii náhradný diel, ktorý je potrebný na opravu výrobku.

Pomohla vám naša odpoveď?