Merateľnými ukazovateľmi projektu Spotrebiteľská Poradňasc po zmene pôvodne predloženého projektu a znížení finančného rozpočtu je vybaviť v období od 01.01.2019 do 31.12.2019 celkom 1 250 otázok spotrebiteľov a vyriešiť 125 mimosúdnych konaní, čo v mesačnom priemere pre splnenie stanovených cieľov predstavuje vybaviť 105 otázok spotrebiteľov a vybaviť 11 sťažností spotrebiteľov mimosúdne.

Vecné vyhodnotenie projektu za odbobie od 01.01.2019 - 31.05.2019