Merateľnými ukazovateľmi projektu Spotrebiteľská Poradňasc po zmene pôvodne predloženého projektu a znížení finančného rozpočtu je vybaviť v období od 01.01.2019 do 31.12.2019 celkom 1 250 otázok spotrebiteľov a vyriešiť 125 mimosúdnych konaní, čo v mesačnom priemere pre splnenie stanovených cieľov predstavuje vybaviť 105 otázok spotrebiteľov a vybaviť 11 sťažností spotrebiteľov mimosúdne.

Počet vybavených otázok v každom sledovanom období predstavuje skutočný počet vybavených otázok/podnetov spotrebiteľov okrem otázok/podnetov ktoré pracovníci Spotrebitľského Centra vybavili za menej ako minútu.

* Uvedený údaj nie je spracovávaný automaticky na základe údajov evidovaných v informačnom systéme

I. priebežné vecné vyhodnotenie projektu za odbobie od 01.01.2019 - 31.05.2019

II. priebežné vecné vyhodnotenie projektu za odbobie od 01.06.2019 - 31.08.2019

Vecné vyhodnotenie projektu Spotrebiteľská Poradňa (01.01.2019 - 31.12.2019)

I. priebežné vyhodnotenie II. priebežné vyhodnotenie Konečné vyhodnotenie Plnenie cieľa
Poradenstvo 981 488 2310 184.8%
Mimosúdne riešenie sporov 2* 10* 72 57.6%
I. priebežné vyhodnotenie II. priebežné vyhodnotenie Konečné vyhodnotenie
On-line poradenstvo 76 57 226
Telefonické poradenstvo 425 133 921
Osobné poradenstvo 480 298 1163