Vyhodnotenie realizácie projektu Spotrebiteľská Poradňasc 2021 2020 2019

Hodnotovým cieľom Spotrebiteľskej Poradnesc je dostať do všeobecného povedomia informácie o možnostiach bezplatného spotrebiteľského poradenstva a mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Chceme, aby spotrebitelia na Slovensku vedeli, že prv než si vezmú nevýhodnú pôžičku, poistenie alebo “výhodne” nakúpia cez internet sa môžu bezplatne poradiť s niekym nestranným, kvalifikovaným a pripraveným odpovedať aj na komplikované otázky či poradiť v ťažkých životných situáciách.

V priebehu roka 2020 máme za cieľ poskytnúť 2 000 poradenstiev (vybaviť otázok) z toho 1 500 poradenstiev by malo byť poskytnutých dištančne a 500 prezenčne. Mimosúdne chceme v priebehu roka vyriešiť 200 podnetov spotrebiteľov.

Služby Spotrebiteľskej Poradne poskytujeme s finančnej podporou štátu v spolupráci s advokátmi: JUDr. Darina Solárová, JUDr. Katarína Andráš Lešková, JUDr. Roman Jurík, JUDr. Matúš Macko, JUDr. Andrej Cifra a inými spotrebiteľskými organizáciami Úžera.org a Združenie FÉNIX


Priebežné vyhodnotenie projketu Spotrebiteľská Poradňa

Vyhodnotenie projektu Spotrebiteľská Poradňa 2020

I. - VII. VIII. - XII. Celé obdobie Plnenie cieľa
Poradenstvo 4672 4309 8981 449.05%
- Dištančné poradenstvo 4434 4254 8688 579.2%
-- On-line cez web 503 192 695
-- On-line chat 2307 3230 5537
-- Telefonicky 1119 449 1568
-- E-mailom 505 382 887
-- Poštou 0 1 1
- Kontaktné (osobné) poradenstvo 238 55 293 58.6%
Mimosúdne riešenie sporov 12 26 38 19%

Poradenstvo

Mimosúdne riešenie sporov

Hospodárenie

Dosahovanie plnenia merateľných ukazovateľov projektu