Vyhodnotenie realizácie projektu Spotrebiteľská Poradňasc 2020 2019

Hodnotovým cieľom Spotrebiteľskej Poradnesc je dostať do všeobecného povedomia informácie o možnostiach bezplatného spotrebiteľského poradenstva a mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Chceme, aby spotrebitelia na Slovensku vedeli, že prv než si vezmú nevýhodnú pôžičku, poistenie alebo “výhodne” nakúpia cez internet sa môžu bezplatne poradiť s niekym nestranným, kvalifikovaným a pripraveným odpovedať aj na komplikované otázky či poradiť v ťažkých životných situáciách.

V priebehu roka 2020 máme za cieľ poskytnúť 2 000 poradenstiev (vybaviť otázok) z toho 1 500 poradenstiev by malo byť poskytnutých dištančne a 500 prezenčne. Mimosúdne chceme v priebehu roka vyriešiť 200 podnetov spotrebiteľov.

Služby Spotrebiteľskej Poradne poskytujeme s finančnej podporou štátu v spolupráci s advokátmi: JUDr. Darina Solárová, JUDr. Katarína Andráš Lešková, JUDr. Roman Jurík, JUDr. Matúš Macko, JUDr. Andrej Cifra a inými spotrebiteľskými organizáciami Úžera.org a Združenie FÉNIX

1
I. - V. VI. - VIII. Celé obdobie Plnenie cieľa
Poradenstvo 531 0 531 26.55%
- Dištančné poradenstvo 406 0 406 27.0666666667%
-- On-line cez web 44 0 44
-- On-line chat 129 0 129
-- Telefonicky 153 0 153
-- E-mailom 80 0 80
-- Poštou 0 0 0
- Kontaktné (osobné) poradenstvo 125 0 125 25%
Mimosúdne riešenie sporov 12 0 12 6%

Poradenstvo

Mimosúdne riešenie sporov

Hospodárenie

Dosahovanie plnenia merateľných ukazovateľov projektu