Vyhodnotenie realizácie projektu Spotrebiteľská Poradňasc 2021 2020 2019

Hodnotovým cieľom Spotrebiteľskej Poradnesc je dostať do všeobecného povedomia informácie o možnostiach bezplatného spotrebiteľského poradenstva a mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Chceme, aby spotrebitelia na Slovensku vedeli, že prv než si vezmú nevýhodnú pôžičku, poistenie alebo “výhodne” nakúpia cez internet sa môžu bezplatne poradiť s niekym nestranným, kvalifikovaným a pripraveným odpovedať aj na komplikované otázky či poradiť v ťažkých životných situáciách.

V priebehu roka 2021 máme za cieľ poskytnúť 2 000 poradenstiev (vybaviť otázok) z toho 1 500 poradenstiev by malo byť poskytnutých dištančne a 500 prezenčne. Mimosúdne chceme v priebehu roka vyriešiť 200 podnetov spotrebiteľov.

Služby Spotrebiteľskej Poradne poskytujeme s finančnej podporou štátu v spolupráci s advokátmi: JUDr. Darina Solárová, JUDr. Katarína Andráš Lešková, JUDr. Roman Jurík, JUDr. Matúš Macko, JUDr. Andrej Cifra a inými spotrebiteľskými organizáciami Úžera.org a Združenie FÉNIX


Priebežné vyhodnotenie projketu Spotrebiteľská Poradňa


I. - VII. VIII. - XII. Celé obdobie Plnenie cieľa
Poradenstvo 3730 0 3730 186.5%
- Dištančné poradenstvo 3729 0 3729 248.6%
-- On-line cez web 394 0 394
-- On-line chat 3054 0 3054
-- Telefonicky 23 0 23
-- E-mailom 258 0 258
-- Poštou 0 0 0
- Kontaktné (osobné) poradenstvo 1 0 1 0.2%
Mimosúdne riešenie sporov 3 1.5%

Poradenstvo

Mimosúdne riešenie sporov

Hospodárenie

Dosahovanie plnenia merateľných ukazovateľov projektu