Daruj euro každý mesiac

Spotrebiteľská Poradňasc je bezplatnou poradenskou službou Spotrebiteľského Centra, ktoré ju poskytuje nielen z vlastných peňažných zdrojov no hlavne vďaka Vašim darom a podpore, bez ktorej by sme túto bezplatnú službu nemohli poskytovať.

Spotrebiteľská Poradňasc bola v roku 2019 podporená sumou 15.000,00 EUR zo štátneho rozpočtu SR. Ako sme použili peniaze si prečítajte vo vyúčtovaní.

Mesačná prevádzka poradne spolu s časťou mzdových nákladov na pracovníka, ktorý Vám na vaše otázky odpovie počas pracovnej doby do 15 minút predstavujú približne 550 €. Spotrebiteľskú Poradňu podporili tento mesiac občania sumou €.

Chcete nás podporiť jednorázovo vyššou sumou alebo pravidelne, každý mesiac viac ako jedným eurom?

Použite priamo webové rozhranie portálu ĽudiaĽuďom.sk

Pole je vyplnené správne
Uveďte krstné meno!
Pole je vyplnené správne
Uveďte svoje priezvisko!

Vaše 2% na služby, ktoré využijete

Spotrebiteľská Poradňasc je bezplatnou poradenskou službou Spotrebiteľského Centra, ktoré ju poskytuje nielen z vlastných peňažných zdrojov no hlavne vďaka Vašim darom a podpore, bez ktorej by sme túto bezplatnú službu nemohli poskytovať. Poradenstvo poskytujeme on-line, telefonicky a osobne na desiatich kontaktných miestach.


Naše údaje pre asignáciu 2% za rok 2020
Spotrebiteľské Centrum
právna forma: občianske združenie
sídlo: Andyho Warhola 33, 068 01 Medzilaborce
IČO: 422498708


Zamestnanci

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 4. Prečítajte si celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Fyzické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa, vložte sem naše údaje.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na Váš daňový úrad.

Právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte sem naše údaje.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad