Čo je Spotrebiteľská Poradňasc

Spotrebiteľská Poradňasc je všeobecne prospešná služba spotrebiteľskej verejnosti, ktorú zabezpečuje Spotrebiteľské Centrum za pomoci partnerských spotrebiteľských organizácií a spolupracujúcich advokátov.

Spotrebiteľská Poradňa poskytuje bezplatné právne, neziskové finančné, dlhové a energetické poradenstvo.

Už 10 rokov sa usilujeme prispievať k zvýšeniu právnej, finančnej gramotnosti občanov a vymožiteľnosti práv spotrebiteľov.

Najmodernejšie komunikačné technológie využívame pri poskytovaní odborného poradenstva i vzájomnom kontakte.

Dôraz kladieme na starostlivosť, tímovú spoluprácu a pozitívnu pracovnú atmosféru. Podporujeme profesionálny i osobnostný rast našich spolupracovníkov v podobe zdieľania informácií a poznatkov.

Službu Spotrebiteľská Poradňa môže využívať viac ako 16 000 občanov z celého Slovenska. Využívanie služby v roku 2020 si môžete pozrieť v štatistike.


Naša ponuka advokátom a advokátskym koncipientom

Snažíme sa odbremeniť advokátov spolupracujúcich pri realizácii projektu Spotrebiteľská Poradňa od zbytočných povinností a poskytnúť im:

  • najnovšie informácie z oblasti ochrany spotrebiteľa, judikatúru a rozhodovaciu prax súdov,
  • elektronickú evidenciu poskytnutého poradenstva a odpracovaných hodín
  • manažment klientov - spotrebiteľov za účelom poskytovania poradenstva bez nutnosti predchádzajúceho telefonického alebo on-line kontaktu,
  • peňažnú náhradu za poskytovanie bezplatného právneho poradenstva spotrebiteľom (8 EUR/hod.),
  • účasť na kolektívnych spotrebiteľských kampaniach,
  • propagáciu advokátskej kancelárie pre prípadné budúce spory klientov.

Naša predstava

Od advokáta očakávame základný prehľad o legislatíve na ochranu spotrebiteľa, minimálne dva roky skúseností s riešením spotrebiteľských sporov alebo zastupovaním spotrebiteľov v súdnych sporoch.

Už len málo nás delí od toho, aby sme boli "nomádi" preto očakávame pozitívny vzťah s technológiami a nebáť sa počítača. Na tvorbu dokumentov používame Google Docs, dáta zdieľame cez Google Drive, navzájom komunikujeme cez Hangout či Signal. Spotrebiteľom radíme výhradne prostredníctvom aplikácie Spotrebiteľská Poradňasc

Vopred upozorňujeme, že pracujeme s ľudmi s ťažkými životnými osudmi a emocionálne silnými príbehmi. Spolupráca preto naozaj nie je vhodná pre slabšie povahy.

Osobné poradenstvo sa bude poskytovať priamo vo vašej advokátskej kancelárii minimálne 5 hodín týždenne v deň podľa dohody. Kanceláriu vhodne označíme logom Spotrebiteľskej Poradne.

O dostatok klientov počas poskytovania poskytovania poradenstva sa postará Spotrebiteľské Centrum.


Nechaj na seba kontakt