Čo je Spotrebiteľská Poradňasc

Spotrebiteľská Poradňasc je všeobecne prospešná služba spotrebiteľskej verejnosti, ktorú zabezpečuje Spotrebiteľské Centrum za pomoci partnerských spotrebiteľských organizácií a spolupracujúcich advokátov.

Spotrebiteľská Poradňa poskytuje bezplatné právne, neziskové finančné, dlhové a energetické poradenstvo.

Už 10 rokov sa usilujeme prispievať k zvýšeniu právnej, finančnej gramotnosti občanov a vymožiteľnosti práv spotrebiteľov.

Najmodernejšie komunikačné technológie využívame pri poskytovaní odborného poradenstva i vzájomnom kontakte.

Dôraz kladieme na starostlivosť, tímovú spoluprácu a pozitívnu pracovnú atmosféru. Podporujeme profesionálny i osobnostný rast našich spolupracovníkov v podobe zdieľania informácií a poznatkov.

Službu Spotrebiteľská Poradňa môže využívať viac ako 16 000 občanov z celého Slovenska. Využívanie služby v roku 2020 si môžete pozrieť v štatistike.


Naša ponuka advokátom a advokátskym koncipientom

Snažíme sa odbremeniť advokátov spolupracujúcich pri realizácii projektu Spotrebiteľská Poradňa od zbytočných povinností a poskytnúť im:

  • najnovšie informácie z oblasti ochrany spotrebiteľa, judikatúru a rozhodovaciu prax súdov,
  • elektronickú evidenciu poskytnutého poradenstva a odpracovaných hodín
  • manažment klientov - spotrebiteľov za účelom poskytovania poradenstva bez nutnosti predchádzajúceho telefonického alebo on-line kontaktu,
  • peňažnú náhradu za poskytovanie bezplatného právneho poradenstva spotrebiteľom (8 EUR/hod.),
  • účasť na kolektívnych spotrebiteľských kampaniach,
  • propagáciu advokátskej kancelárie pre prípadné budúce spory klientov.

Naša predstava

Od advokáta očakávame základný prehľad o legislatíve na ochranu spotrebiteľa, minimálne dva roky skúseností s riešením spotrebiteľských sporov alebo zastupovaním spotrebiteľov v súdnych sporoch.

Už len málo nás delí od toho, aby sme boli "nomádi" preto očakávame pozitívny vzťah k technológiam. Na tvorbu dokumentov používame Google Docs, dáta zdieľame cez Google Drive, navzájom komunikujeme cez Hangout či Signal.

Poradenstvo spotrebiteľom poskytujeme:

  • on-line prostredníctvom webovej stránky Spotrebiteľská Poradňasc,
  • telefonicky na čísle 0696 850 850,
  • osobne

Osobné poradenstvo spotrebiteľom budete poskytovať priamo vo svojej advokátskej kancelárii 5 hodín týždenne v deň podľa dohody (utorok až štvrtok).
Spotrebiteľ si termín osobného poradenstva (vo veciach ochrany spotrebiteľa) dohaduje vopred prostredníctvom webovej stránky alebo telefonickej linky 0696850850.

Poskytované osobné poradenstvo predstavuje súbor právnych infomrácií, odporúčaní a rád ako postupovať v konkrétnej situácií a prípadné sprostredkovanie mimosúdneho riešenia sporu spotrebiteľa. Nezahŕňa však zastupovanie spotrebiteľa v súdnom konaní, ktoré môžete spotrebiteľovi v prípade potreby ponúknuť.

Každé poskytnuté poradenstvo spotrebiteľom budete evidovať do on-line infomračného systému na základe čoho bude po vystavení faktúry (mesačne alebo kvartálne) vyplatená odmena za poskytnuté poradenstvo.

O dostatok klientov na poskytovanie osobného poradenstva sa stará Spotrebiteľské Centrum.

Nechaj na seba kontakt

* Odoslaním ponuky súhlasíte s jej spracovaním a následným zaslaním správy na uvedenú emailovú adresu alebo telefonickým kontaktom. Privacy Policy here.