Čo je Spotrebiteľská Poradňasc

Spotrebiteľská Poradňasc je všeobecne prospešná služba Spotrebiteľského Centra.

Už 10 rokov sa usilujeme prispievať k zvýšeniu právnej, finančnej gramotnosti občanov a vymožiteľnosti práv spotrebiteľov. Najmodernejšie komunikačné technológie využívame pri poskytovaní odborného poradenstva i vzájomnom kontakte. Dôraz kladieme na starostlivosť, tímovú spoluprácu a pozitívnu pracovnú atmosféru. Podporujeme profesionálny i osobnostný rast našich stážistov v podobe ďalšej spolupráce či možnosti nástupu na advokátsku koncipientúru.
Vysoká etika a chuť pomáhať nás motivujú v každodennej práci.


Naša ponuka

  • Stážista získa praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe.
  • získa potvrdenie o odbornej praxi (najčastejšie ide o predmety v 2. a 4. ročníku štúdia na VŠ),
  • získa prehľad a zručnosti, ktoré mu pomôžu oveľa ľahšie zvládať štúdium na SŠ alebo na VŠ, rozšíri si svoje obzory a zistí, ktorým smerom sa v živote ne/bude uberať,
  • do životopisu získa hodnotnú referenciu, keď sa bude v budúcnosti uchádzať o prácu,
  • získa prax formou reálneho zadania a vytvorí si ďalšiu vec do svojho portfólia a víťaz získa nehynúcu slávu a dobré meno (víťazné zadania zverejníme aj s menom autora)
  • stážista získa stáž, ktorú si vybral a s ňou možno aj svoju vysnívanú prácu.

Naša predstava

Si študentom verejnej vysokej školy v štúdijnom odbore "právo" alebo "právo a ekonómia". Dôležitejšie ako ročník v ktorom študuješ je Tvoje osobné presvedčenie a chuť učiť sa nové veci.

Už len málo nás delí od toho, aby sme boli "nomádi" preto by si mal mať pozitívny vzťah s technológiami a nebáť sa počítača. Na tvorbu dokumentov používame Google Docs, dáta zdieľame cez Google Drive, navzájom komunikujeme cez Hangout, Signal a BBM. Klientom radíme výhradne prostredníctvom aplikácie Spotrebiteľská Poradňasc

Ak si ešte v žiadnej právnickej firme alebo advokátskej kancelárii nepracoval naučíme ťa pracovať so SLOVlexom, ASPI a ak sa nám to podarí (pozn. a bude fungovať) tak aj so Slovensko.sk

Vopred upozorňujeme, že pracujeme s ľudmi s ťažkými životnými osudmi a silnými príbehmi. Práca u nás preto naozaj nie je vhodná pre slabšie povahy.

Potešiš nás, ak budeš vedieť samostatne a k tomu aj analylicky myslieť a keď si nebudeš vedieť pomôcť poradíš sa. Kto sa veľa pýta, sa veľa naučí. To, že musíš byť bezúhonný, zodpovedný, spoľahlivý, dochvíľny a exaktný ti určite nemusíme pripomínať.

Komunikujeme po slovensky i všetkými východniarskymi nárečiami. Cudzí jazyk síce na prácu nepotrebuješ ale v živote sa ti rozhodne zíjde, takže to neflákaj.


Voľné pozície

Nechaj na seba kontakt